KaanForex
03-01-2019
547

Wolfe Waves Dashboard là indicator có chức năng phát hiện các mẫu hình sóng Wolfe đang hình thành, và đương nhiên là chưa phá vỡ, để cho những người thích bắt đỉnh đáy chuẩn bị trước mà vào khi breakout. Trước khi ngâm cứu Wolfe Waves Dashboard thì kaanforex giới thiệu sơ lại về mẫu hình sóng Wolfe nhé.

Sóng Wolfe là gì?

Mô hình sóng Wolfe Waves được phát triển bởi Bill Wolfe và được áp dụng vào các chiến thuật swing trading. Ý tưởng căn bản của mô hình sóng Wolfe Waves là tìm các kênh thị trường đang thể hiện sự mất cân bằng, bằng việc đếm số lượng sóng và vẽ các đường trendline để xác định các điểm vào lệnh hoàn hảo và dự đoán chính xác lợi nhuận mục tiêu.

Mô hình sóng Wolfe Waves bao gồm 5 sóng, 5 sóng này tạo ra một kênh hoặc một mũi nhọn hướng lên/hướng xuống trong thị trường tăng trưởng/suy giảm.

Cách đếm số lượng sóng Wolfe:

Wolfe Waves là một mô hình đảo chiều, do đó việc biết chính xác cách thức và vị trí tìm kiếm chúng là rất quan trọng, nếu không Trader có thể chịu rủi ro lớn từ dự đoán sai và trade ngược một xu hướng chưa kết thúc. Dưới đây là cách đếm sóng Wolfe Waves trong thiết lập thị trường giá tăng:

  • Điểm 2 là đỉnh
  • Điểm 1 là đáy trước điểm 2
  • Điểm 3 là đáy sau điểm 2, điểm 3 phải thấp hơn điểm 1
  • Điểm 4 là đỉnh của quá trình khôi phục giá sau điểm 3. Điểm 4 phải cao hơn điểm 1
  • Tại thời điểm này ta vẽ một đường trendline nối điểm 1 và điểm 3. Điểm 5 là điểm vào lệnh với lợi nhuận mục tiêu được xác định trên đường EPA (Estimated Price at Arrival – giá dự đoán khi kết thúc);
  • Đường EPA (màu xanh lá trên hình minh hoạ) được nối từ điểm 1 đến điểm 4 và được kéo dãn về tương lai.

Hình dạng của Wolfe Waves Dashboard sẽ như thế này:

Cách vận dụng vào trading

Indicator gồm 2 thành phần, 1 là mẫu hình sóng Wolfe (cả breakout và chưa breakout) được vẽ đè lên chart, 2 là cái bảng Dashboard hiển thị thông tin tất cả các mẫu hình sóng Wolfe đã và chưa breakout trên tất cả các cặp tiền, của tất cả khung thời gian. Chúng ta sẽ nhìn vào cái Dashboard này để tìm các mẫu hình sóng Wolfe chưa phá vỡ để tìm điểm vào.

Cái hay tuyệt của Wolfe Waves Dashboard là nó vẽ sẵn giúp chúng ta luôn đường vào lệnh (màu đỏ) để chúng ta vào khi giá vượt lên đường này, và đường EPA (màu xanh lá) để dự đoán mục tiêu của sóng.

Ví dụ 1 setup Bullish Wolfe Waves trên AUDUSD M15

Cách đếm sóng như minh hoạ, sóng Wolfe tăng này có dạng mẫu hình #bullish gartley XABCD, lệnh Buy được kích hoạt khi giá breakout qua đường màu đỏ. Đây là sóng Wolfe đã phá vỡ và là 1 setup thành công.

Ví dụ setup Bearish Wolfe Waves trên AUDUSD H1

Setup vào lệnh khi giá rớt xuống đường nối đỉnh 1,3,5, chạm target là phần kéo dài của đường nối đỉnh 1,4 (đường xanh lá). Setup này cũng rất đẹp.

Ví dụ setup chưa phá vỡ Bullish Wolfe Waves trên AUDUSD H4

Lệnh buy được kích hoạt khi giá phá vỡ lên đường nối đỉnh 1,3, đường này nằm trùng với đường ema 50 (xanh dương). Setup này là ví dụ kinh điển của Bullish Wolfe Waves rất giống ví dụ phần giới thiệu bên trên.

Một thời điểm Wolfe Waves Dashboard phát hiện rất nhiều mẫu hình sóng Wolfe chưa phá vỡ, và đánh theo sóng Wolfe là đánh đảo chiều (bắt đỉnh/đáy) nên chỉ phù hợp với Aggressive Trader, tức là thích rủi ro và thích bắt đỉnh/đáy mà thôi.

 


Tải tài liệu
Từ khóa

Đăng ký tài khoảnLog In Your Account